Personel Genel Müdürlüğü

Personel Genel Müdürlüğü

Sürekli İşçi Alımı Kura Çekimi Sonuçları

12 Kasım 2019

12.11.2019

Bakanlığımıza sürekli işçi alımı (Temizlik Görevlisi-Güvenlik Görevlisi) hususunda, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen nihai listelerde isimleri yer alan adayların 06 Kasım 2019 tarihinde noter huzurunda yapılan kura çekim işlemleri tamamlanmış olup, kura çekimi sonucunda belirlenen asil ve yedek adaylar ile öncelikli başvuru sahiplerinin isimlerine aşağıda yer verilmiştir.

SONUÇ İÇİN TIKLAYINIZ.

Asil adaylar ile Öncelikli başvuru sahipleri, aşağıda belirtilen belgelerini 14-20 Kasım 2019 tarihleri arasında Temizlik Görevlisi meslek kolu için, Personel Genel Müdürlüğümüze, Güvenlik Görevlisi meslek kolu için ise, müracaat etmiş oldukları ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerimize 20.11.2019 tarihi mesai saati bitimine kadar elden veya posta yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir.

(posta yolu ile yapılan başvurularda meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve belirtilen tarihe kadar belgelerini ibraz etmeyenlerin başvuruları yapılmamış sayılacaktır.)

İSTENİLEN BELGELER

a) Beyan formu. (form için tıklayınız).

b) Diploma veya mezuniyet belgesi. (Posta yoluyla yapılan başvuruda resmi kurum veya noterce tasdikli sureti) (Yurt dışında öğrenim görenler denklik belgelerini de ekleyeceklerdir.)

c) İşe göndermede öncelikli olduğuna dair belge.(Posta yoluyla başvurularda resmi kurum veya noterce tasdikli sureti)

d) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddelerine göre alınmış ve geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik sertifikası ile Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı. (Posta yoluyla yapılan başvuruda resmi kurum veya noterce tasdikli sureti)

Not :

 1: Elden evrak teslimi yapacak adaylar için; belgelerin fotokopisi aslının ibraz edilmesi kaydıyla İlgili görevli tarafından tasdik edilerek ilgilisine aslı teslim edilecektir.

 2: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri çerçevesinde adayların T.C. kimlik numaraları gizlenerek ilan edilmiştir.

Kura çekimi sonuçları ve belge istenilmesine dair adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır