Personel Genel Müdürlüğü

Personel Genel Müdürlüğü
MİSYON-VİZYON

 MİSYONU

 Bakanlığımız birimlerinin hizmetlerini yerine getirmede ihtiyaç duyulan insan gücünü sağlamak, yol göstermek, süratli, doğru, verimli, düzenli, uyumlu ve koordineli insan odaklı bir anlayış ile hizmet sunmak.

 

VİZYONU

Çevre ve Şehircilik Politikasına uygun olarak çağımızın gerektirdiği modern, nitelikli ve eğitimli personelin temin edilerek, nitelik ve performanslarının artırılmasını sağlamak.

   

AMAÇ 

Bakanlığımızca, Bakanlığımız birimlerinin hizmetlerinin yerine getirmede ihtiyaç duyduğu, insan gücünü mevcut kadro esaslarına oturtarak çalışanların verimli bir şekilde istihdamını sağlamak ve günün değişen şartlarına cevap verebilecek işin niteliklerine uygun personel temin ederek, birimlerin personel ihtiyacının karşılanması planlanmaktadır.

   

HEDEF 

  • 1 nolu Cumhur Başkanlığı Kararnamesi ile yapılandırılan Bakanlığımız birimlerinin merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan insan gücünün tespit ve temin edilmesi,
  • Personel için unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavının yapılması,
  • Kişisel ve mesleki gelişmelerine yönelik hizmetleri en iyi şekilde yerine getirilmesi amacıyla, personelin hizmet içi eğitime tabi tutulması,
  • Olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre daha başarılı olan çalışanlar için ödül yönetiminin kullanılması,
  • Yasal olarak istihdamı zorunlu olan personel atamalarının yapılması,
  •  İhtiyaç duyulan personelin kadrolu temin edilememesi halinde sözleşmeli personel ile ihtiyacın karşılanması için gerekli işlemlerin yapılması,
  •  İhtiyaç fazlası memur ve işçi personelden ihtiyaç duyulan birimlere atamanın yapılması,
  •  Çalışanların ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunulmak suretiyle, performans arttırılması.