Personel Genel Müdürlüğü

Personel Genel Müdürlüğü

Sürekli İşçi Alımına Dair Yedek Adaylardan Belge İsteme Duyurusu

25 Kasım 2019

25.11.2019

Bakanlığımıza sürekli işçi alımı (Temizlik Görevlisi-Güvenlik Görevlisi) hususunda, asil adaylar ile öncelikli başvuru sahiplerinin belge teslim işlemleri 20.11.2019 tarihinde (mesai saati bitimi itibariyle) sona ermiştir.

Belgelerini süresi içinde teslim etmeyen veya belgelerinin incelenmesinde sözlü sınava katılma şartlarını sağlamadıkları tespit edilen asil adayların yerlerine: aynı sayıda sırasıyla çağrılan yedek adayların isimleri aşağıda belirtilmiştir. 

Liste için tıklayınız.

Yedek adaylar, aşağıda belirtilen belgelerini 26-Kasım-02 Aralık 2019 tarihleri arasında Temizlik Görevlisi meslek kolu için, Personel Genel Müdürlüğümüze, Güvenlik Görevlisi meslek kolu için ise, müracaat etmiş oldukları ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerimize 02.12.2019 tarihi mesai saati bitimine kadar elden veya posta yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir. (posta yolu ile yapılan başvurularda meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve belirtilen tarihe kadar belgelerini ibraz etmeyenlerin başvuruları yapılmamış sayılacaktır.)

İSTENİLEN BELGELER

a) Beyan formu. (form için tıklayınız)

b) Diploma veya mezuniyet belgesi. (Posta yoluyla yapılan başvuruda resmi kurum veya noterce tasdikli sureti) (Yurt dışında öğrenim görenler denklik belgelerini de ekleyeceklerdir.)

c) İşe göndermede öncelikli olduğuna dair belge.(Posta yoluyla başvurularda resmi kurum veya noterce tasdikli sureti)

d) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddelerine göre alınmış ve geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik sertifikası ile Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı.

(Posta yoluyla yapılan başvuruda resmi kurum veya noterce tasdikli sureti)

Not:

1. Elden evrak teslimi yapacak adaylar için; belgelerin fotokopisi aslının ibraz edilmesi kaydıyla İlgili görevli tarafından tasdik edilerek ilgilisine aslı teslim edilecektir.

2. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri çerçevesinde adayların T.C. kimlik numaraları gizlenerek ilan edilmiştir.

3. Belge teslimi ve inceleme takviminin sona ermesini müteakip, sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile sözlü sınav takvimi Bakanlığımız www.csb.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.

Belge istenilmesine dair adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır