Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı Yeterlik Sınavı
27 Haziran 2018

29 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan Yeterlik Sınavı ile ilgili Yeterlik Sınav Kurulunun belirlemiş olduğu usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

  • Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığı toplantı salonunun (Z-414) sınav salonunu olarak kullanılmasına,
  • Sınava girecek adayların personel kimlikleri ile birlikte saat 09:45 te salonda hazır bulunmalarına,
  • Sınav süresinin 120 dakika olarak belirlenmesine,
  • Sınav başlangıcından itibaren ilk yarım saat ile sınavın son 15 dakikasında çıkış yapılamayacağına,
  • Sınav salonuna elektronik cihazların alınmamasına,
  • Su, kalem, silgi vb. ihtiyaçların Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından temin edilmesine,
  • 100 sorudan her birinin 1 puan üzerinden değerlendirilmesine ve yanlış cevapların doğru cevap sayısının etkilememesine,

Adayların bu usul ve esaslar çerçevesinde sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.