Personel Genel Müdürlüğü

Personel Genel Müdürlüğü

6306 S.K. KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI (KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE)

08 Mayıs 2017

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAK

ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

                                                                                                                                                

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, 2012/3945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılanAfet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar”a göre Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sözlü sınav sonucuna göre ilanda belirtilen şartlarda (7) Avukat, (4) Mimar, (11) İnşaat Mühendisi, (3) Harita Mühendisi, (1) Elektrik-Elektronik Mühendisi, (1) Jeoloji Mühendisi, (1) Jeofizik Mühendisi olmak üzere toplam (28) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvurular 11/05/2017 perşembe günü başlayıp 22/05/2017 pazartesi günü mesai bitimine (saat 18:00) kadar Bakanlık resmi web sayfasından yapılacaktır. Ayrıca kuruma herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

Başvuru belgeleri;

1-     Beyan Belgesi için tıklayınız

2-    Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formu için tıklayınız (Bilgisayar ortamında doldurulacak)

3-      Özgeçmişini (CV),

(eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup çıktısı alınarak imzalanmış ve resim yapıştırılmış şekilde)

4-    Diploma Örneği veya Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edildiğini gösterir belge (Diplomasında mezuniyet notu yazılı olmayan adaylar için, diploma ile birlikte transkript belgesi),

5-      Avukat adaylar için Avukatlık Ruhsatname örneği,

 DİKKAT :

·  YUKARIDA YER ALAN 1 VE 2 NCİ MADDEDEKİ BELGELER BİLGİSAYAR ORTAMINDA DOLDURULARAK, ÇIKTI ALINIP İMZALANARAK   FOTOĞRAF YAPIŞTIRILDIKTAN SONRA (.pdf ) FORMATINDA TARANARAK SİSTEME YÜKLENECEKTİR. BU BELGELER WORD VE EXCEL FORMATINDA YÜKLENMEYECEKTİR.

·     3,4 VE 5 NCİ MADDEDEKİ BELGELER İSE YİNE AYNI ŞEKİLDE (.pdf ) FORMATINDA SİSTEME YÜKLENECEKTİR.

·   AYRICA, GÜVENLİK SORUŞTURMASI FORMUNUN EN ALTINDA YER ALAN "NÜFUS CÜZDANI SURETİNİ ONAYLAYANIN ADI SOYADI..." İBARESİNİN BULUNDUĞU KISMIN BOŞ BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır