2828 Sayılı Kanun Kapsamında Atama İşlemleri
11 Ocak 2019

2828 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımıza yerleştirilen adayların atamalarının yapılabilmesi için dilekçe ekinde istenilen belgeleri en geç 25/01/2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

1- Duyuru metni için tıklayınız. 

2- Dilekçe Örneği için tıklayınız.

3- Atama Başvuru Formu için tıklayınız.

4- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu için tıklayınız.