Personel Genel Müdürlüğü

Personel Genel Müdürlüğü

2021 Yılı Yer Değiştirme Döneminde Başvuru Yapan Bakanlığımız Personelinin Dikkatine

01 Temmuz 2021

Bilindiği üzere,  Bakanlığımız Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında görev yapan mühendis, mimar, şehir plancısı, veteriner hekim, jeomorfolog, fizikçi, kimyager, tekniker ve biolog unvanlı personelin yer değiştirme suretiyle atanma başvuruları alınmış olup, değerlendirme işlemleri devam etmektedir.

Ancak, yer değiştirme talebinde bulunan personelimizden bir kısmı şube müdürlüğü görevde yükselme sınavına da katılmış bulunmaktadır.

Bu itibarla, yer değiştirme talebinde bulunan ve bilahare şube müdürlüğü görevde yükselme sınavına da katılarak başarılı olan personelimizin hak kaybına uğramamaları bakımından, 2021 yılı yer değiştirme dönemine ilişkin başvurular, söz konusu görevde yükselme sınavında başarılı olan adayların tercihlerine göre atama işlemlerinin tamamlanmasını müteakip anılan Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde neticelendirilecektir.

Bilgilerinize duyurulur.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır