Personel Genel Müdürlüğü

Personel Genel Müdürlüğü
Kadro ve İstihdam Şube Müdürü

                                                          

                                                                                                Abdulhadi KARASAPAN

15.09.1956 yılında Şanlıurfa’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şanlıurfa ve Diyarbakır’da  tamamladı. 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Kamu Sevk ve İdare Bölümünü bitirdi.

İş hayatına 1977 yılında Tarım Bakanlığında başladı. 1988 yılında Bayındırlık ve İskân Bakanlığına Sivil Savunma Uzmanı olarak naklen geçti. 1997 yılında TAU Genel Müdürlüğünde İdari ve Mali İşler Şube Müdürü olarak görev yaptı. 2003 Yılında Personel Dairesi Başkanlığına Şube Müdürü olarak atandı. Sırasıyla Atama, Kadro ve İşçi ve İşveren İlişleri Şube Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

Halen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığında Şube Müdürü olarak görevine devam etmektedir.