Personel Genel Müdürlüğü

Personel Genel Müdürlüğü

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Alımı Gerçekleştirilen Sözleşmeli Personel Kesin Sınav Sonuçları

31 Mayıs 2018

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Alımı Gerçekleştirilen Sözleşmeli Personel Kesin Sınav Sonuçları

 

Kesin Sınav Sonuçları

 

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesine istinaden yürürlüğe konulan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar”a göre istihdam edilecek sözleşmeli personel için 17-21 Temmuz 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen mülakat sonuçlarına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle branşlara göre asil ve yedek sıralaması belirlenmiştir.

Sözleşme yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin dilekçe ekinde plastik telli dosya içinde adres ve ulaşılabilecek telefon numaralarını belirtmek suretiyle en geç 14/06/2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına elden veya posta/kargo yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir. (Posta ve kargodaki gecikmeler nedeniyle belirtilen tarihten sonra Bakanlığımıza intikal eden belgeler dikkate alınmayacaktır.)

Belirtilen tarihe kadar evraklarını teslim etmeyen aday anılan Esaslar’ın 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince hakkından feragat etmiş sayılır.

İstenilen Belgeler:

 • Dilekçe
 • Sözleşmeli personel başvuru formu ( Asil aday için  - Yedek aday için)
 • Nüfus Cüzdan fotokopisi
 • Diplomanın Noter tasdikli örneği veya Bakanlığımızca onaylanmak üzere aslı ile birlikte fotokopisinin getirilmesi.
 • Sağlık Beyanı
 • Askerliğe ilişkin durum belgesi ( Askerliği yapanlar için detaylı terhis belgesi)
 • Adli sicil ve arşiv kaydına dair belge (Resmi kuruma başvuru için alınması)
 • Daha önce unvanı ile ilgili özel veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapmış olanlar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden alınacak hizmet belgesi (SGK gün pirim sayısı yazılı olacak) ile çalıştığı iş yerinden hangi tarih aralıklarında ve hangi unvanda çalıştığını belirten belgelerin aslı.
 • 6 adet vesikalık fotoğraf (Son üç ay içerisinde çekilmiş) ( Erkek adaylar için kravatlı)
 • Avukat adaylar için Avukatlık Ruhsatının tasdikli örneği veya Bakanlığımızca onaylanmak üzere aslı ile birlikte fotokopisinin getirilmesi.
 • Mal Bildirim Formu (Tek sayfaya arkalı-önlü, elle doldurulacaktır.)

İrtibat Adresi :

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

(Personel Dairesi Başkanlığı)

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:278  Eskişehir Devlet Yolu Çankaya/ANKARA

 

Tel (0312) 410 15 30 – 31 - 35

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır