2018 Yılı Yer Değiştirme Dönemi Atamaları
11 Haziran 2018

Bakanlığımız Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında görev yapan mühendis, mimar, şehir plancısı, veteriner hekim, jeomorfolog, fizikçi, kimyager, biyolog ve tekniker unvanlı personelin, yer değişikliği başvuruları sonuçlandırılmıştır.

1- Yer değiştirme sonucunu öğrenmek için tıklayınız. 

2- Taleplerin Değerlendirilmesine İlişkin Olur ve Puan Cetveli için tıklayınız.